Tags

,

21.1.2013

Mqhệ yêu đương nó mỏng manh lắm, chẳng thể cứ lấy tình yêu ra mà gặm nhấm những lúc thiếu vắng niềm tin, bởi chỉ làm tình yêu vơi dần.